Jump to the main content block

Contact Us

E-mail:hmc@niu.edu.tw

Tel:+886-3-935-7400 ext. 7832

Fax:+886-3-935-4132

Address:No.1, Sec. 1, Shennong Rd., Yilan City, Yilan County 260, Taiwan