Jump to the main content block

Faculty & Staff

Administrative team

Job Title Name Office Tel. E-mail
Dean
Feng-Jeng Lin
+886-3-9357400#7830 Research Room#7849/7864
fjlin@niu.edu.tw
Associate Dean
Chun-Ju Wang
+886-3-9357400#7831 Research Room#7858
cjwang@niu.edu.tw
Executive Secretary
Po-Fu Lee
+886-3-9357400#7830 Research Room#7919
pflee@niu.edu.tw
Officer
Hsin-Yi Chen
+886-3-9357400#7832
hychen@niu.edu.tw
Administration Assistant
Shih-Hui Huang
+886-3-9357400#7833
shhuang@niu.edu.tw
Mechanic
Yu-Wen Yeh
+886-3-9357400#7834
ywyeh@niu.edu.tw